Lunch24.pl

AMSORT Sp z o.o.
właściciel serwisu LUNCH24.pl

Kapitał własny 550 000 PLN,
W tym 50 000 PLN jako kapitał zakładowy
REGON: 017172995
NIP 522-25-84-872
KRS 0000142867
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy KRS